รายงานการประชุมวิสามัญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

ตามที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมวิสามัญผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ที่ผ่านมานั้น บัดนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาได้สรุปรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว  รายงานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น