รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา

ประชาสัมพันธ์-I-net-ปีการศึกษา-2559

คะเเนนไอเนตปี-58-59

คะเเนนไอเนตปี-59-เปรียบเทียบระดับประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น