ร่วมกิจกรรมโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ สานสายใย สู่สันติสุข”

|> เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 และวันที่ 8 ตุลาคม 2559

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาสังกัด สช ภายใต้หลักเกณฑ์ “ประชารัฐร่วมใจ สานสายใย สู่สันติสุข” ณ โรงเรียนศาสน์สันติธรรม และ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น