ร่วมงานการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

วันที่ 21 ธันวา 2559  เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา และร่วมฟังบรรยายในหัวข้อการมีส่วนร่วมใจสานสายใยสู่สันติสุข ณ.โรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น