ร่วมงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมชุมชนรอบสถานศึกษา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

เมื่อวันทที่ 17-18 มกราคม 2560  เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา พร้อมด้วย สช.อ.เทพา ร่วมงานกิจกรรมการมีส่วนร่วมชุมชนรอบสถานศึกษา ณ.โรงเรียนทางธรรมวิทยา และโรงเรียนตายุตตอลีบีน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น