ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 ธันวาคม 2559

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ได้ร่วมงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะอิสลาหุดดีน บ.เมาะลาแต ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

#3

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น