ร่วมตรวจข้อสอบและกรอกผลคะแนน”การอ่านรู้เรื่องและการเขียน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.2560
สช.อ.สะบ้าย้อย โดยความร่วมมือจากครู รร.เอกชนในสังกัด และบุคลากร สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมกันตรวจข้อสอบและกรอกผลคะแนน”การอ่านรู้เรื่องและการเขียน” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ปีการศึกษา 2559

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น