เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายพเนิน ปิ่นแก้ว รองผููู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

วันนี้ (31/1/60) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมต้อนรับนายพเนิน ปิ่นแก้ว ย้ายจากตำแหน่งรองผููู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล มาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

DSC_0114DSC_0126 ต้อนรับรอง.พเนิน_๑๘๐๑๓๑_0008 ต้อนรับรอง.พเนิน_๑๘๐๑๓๑_0010 ต้อนรับรอง.พเนิน_๑๘๐๑๓๑_0013 ต้อนรับรอง.พเนิน_๑๘๐๑๓๑_0038

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น