ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันที่ 23 ตุลาคม 2559  บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราช ณ ศาลาประชาคมอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันก่อประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างอเนกนานัปการ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น