ร่วมเป็นเกียรติในการ มอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

9 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในการ มอบประกาศนียบัตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รร.มูลนิธิอิตีซอมวิทยา ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

ในการนี้ สช.อ.เทพา ขอแสดงความยินดี แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะก้าวไปสู่การเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคตต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น