ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา

20 ธันวาคม 2559

บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา ณ สถาบันศึกษาปอเนาะยาบาลุลฮูดา บ้านบันนังลีมา ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ชุมชน ผู้เรียน ผู้สอน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ทุกภาคส่วนเข้าไปมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างดี

#2

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น