ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธี “มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยโรงเรียนอนุบาลเทพา”

13 มีนาคม 2560 เจ้าหน้าที่ สช.เทพา ร่วมเป็นเกียรติ ใน พิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และชมการแสดงจากนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเทพา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา

ทั้งนี้สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยๆ ที่น่ารักทุกคน

ไม่มีภาพอยู่ในแกลเลอรี่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น