เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลาและสช.อำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

วันนี้ (๑ พ.ย.๒๕๖๑) นายสุชาติ  ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกาษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในเขตพื้นที่ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

S__4251662 S__4251663 S__4251669 S__4251670 S__4251671

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น