วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงาน “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย”

วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีเปิดงาน “๑๐๐ ปี การศึกษาเอกชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดย ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานเปิดงานและมอบโล่เกียรติคุณให้กับโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนมานานกว่า ๑๐๐ ปี และโรงเรียนเอกชนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับดีเยี่ยม พร้อมนี้ ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การจัดงาน ๑๐๐ ปีการศึกษาเอกชน และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการศึกษาของสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)ของสำนักงานการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งภายในบริเวณบูธได้มีการนำมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านที่มีอายุกว่า ๑๐๐ ปีมาแสดงในนิทรรศการ ในงานการศึกษาเอกชนครั้งนี้มีโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบร่วมจัดนิทรรศการจำนวนมาก มีผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงศึกษา ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตปริมณฑลร่วมงานกว่า ๒,๐๐๐ คน

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น