สกสค. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด/กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๑ จังหวัด รายละเอียดดังเอกสารแนบ

aY0m0GLUro_1476944063

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น