สช.จ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ นิเทศ และติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมครั้งนี้ มีผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เรื่อง การแต่งแตั้งคณะกรรมการตรวจนิเทศ ติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปี ๒๕๖๑ เข้าร่วมประชุมประมาณ ๓๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น