สช.จ.สงขลา จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร สช.จังหวัด และ สช.อำเภอ

วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง ๔ อำเภอ (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานในการประชุมตามระเบียบวาระ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอในห้วงเวลาที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น