สช.จ.สงขลา จัดประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรสังกัด สช.จังหวัด และสช.อำเภอ

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการในไตรมาสที่ผ่านมา และเตรียมการดำเนินโครงการในไตรมาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น