สช.จ.สงขลา จัดประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัด ประชุมเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุม พร้อมนี้ นายวิรัตน์ จันทร์เกิด นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติพบปะกล่าวทักทายผู้เข้าประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดย นายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีผู้เข้าประชุมประมาณ ๑๗๐ คน วัตถุประสงค์ในการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติการดำเนินการด้านต่างๆของการดำเนินงานเอกชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น