สช.อำเภอเทพาร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมเป็นเกียรติในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมต้านภัยยาเสพติด ณ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นูรุดดีน บ้านควนหินเภา ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น