สช.อ.จะนะ จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในระบบเขตพื้นที่อำเภอจะนะ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มีผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบเข้าร่วมประชุมประมาณ ๕๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น