สช.อ.จะนะ ร่วมกับโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์จัดนิทรรศการในกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอจะนะ

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ นายอนุพงศ์ สุวรรเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยร่วมกับโรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์ ร่วมจัดนิทรรศการ และการแสดงของนักเรียน ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการให้บริการประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเอกชน ณ โรงเรียนวัดสะพานไม้แก่ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น