สช.อ.จะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ ร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ (อำเภอยิ้มเคลื่อนที่)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกับ โรงเรียนเร๊าะห์มานีย๊ะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์(อำเภอยิ้มเคลื่อนที่) จัดโดย อำเภอจะนะ ณ.โรงเรียนวัดบ้านไร่ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา

230518 230551 230552 230986 230987

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น