สช.อ.จะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น