สช.อ.นาทวี ลงพื้นที่ติดตามประชากรวัยเรียนอยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่  ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยบุคลากรลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ปกครองและนักเรียนในภารกิจติดตามประชากรวัยเรียนที่อยู่นอกระบบการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น