สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฎิบัติงานประจำปี

ในวันที่ 24-25 ตุลาคม 2559 สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมกับโรงเรียนเอกชนในสังกัด จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา และแผนปฎิบัติงานประจำปี โรงเรียนเอกชน ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.จรัส อติวิทยาภรณ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งชัชดาพร เวหะชาติ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาทักษิณ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ ต.จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น