สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นางสาวศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนระดับจังหวัด รุ่นที่ ๒ ประเภทผู้บริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น