สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ LAS

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ (LAS) ของสถานศึกษาเอกชนในสังกัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น