สช.อ.สะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามนักเรียนเป้าหมายที่อยู่นอกระบบการศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่ติดตามช่วยเหลือแก้ปัญหาประชากรวัยเรียนกลุ่มเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย (อายุ ๓-๖ ปี) ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งพอ, ม.๔ ต.คูหา, ม.๒ และ ม.๔ ต.เขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น