สช.อ.เทพา ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดเตรียมจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา

วันที่่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ดำเนินการประชุมโรงเรียนเอกชนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวัฒนธรรมอำเภอเทพา งานย้อนรอยตำนาน เล่าขานเมืองเทพา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น