สช.อ.เทพา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา จัดโครงการพบเด็กหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูฯ

สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอเทพา โดยมี นายสนอง จันทร์รักษ์ นายอำเภอเทพ เป็นประธานตรวจเยี่ยมตาม”โครงการพบเด็กหน้าเสาธงตั้งวงคุยกับครูในโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา”  ณ โรงเรียนตายุดตอลีบาต ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น