สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอนได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4

วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2559

สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลฟุรกอน บ.ดารู ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษาเอกชน กิจกรรมที่ 4 การมีส่วนร่วมของชุมชนรอบสถานศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมกีฬาการแข่งขันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

#4

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น