ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ด้วยสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานในท้องที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น