สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาจัดอบรมและงานเลี้ยง “วันครู” ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และ นายหั้ว ศรีสุด ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและอำเภอ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาและร่วมงานเลี้ยงวันครู ประจำปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา โดย นายทวี สอดส่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้ครูดีเด่นของสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา กล่าวรายงานโดย นายนัสรูดิน กะจิ นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลาร่วมงานประมาณ ๑,๐๐๐ คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น