การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ได้พิจารณาเห็นชอบขยายเวลาเปิดรับการเสนอชื่อครูเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จากเดิม ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ขยายเวลาเพิ่มเติมเป็นวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ หากโรงเรียนใดสนใจสามารถส่งแบบเสนอชื่อมายังสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา โทร ๐๗๔-๓๓๗๓๘๘

ดาวน์โหลดใบสมัครชุดที่ ๑

ดาวน์โหลดใบสมัครชุดที่ ๒

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น