สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โรงเรียนกลับเพชรศึกษา

โรงเรียนกิตติวิทย์

โรงเรียนกิตติวิทย์บ้านพรุ

โรงเรียนแก้วบุตร-คูสกุล

โรงเรียนคุณธรรมวิทยา

โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ

โรงเรียนชาตรีวิทยา

โรงเรียนแจ้งวิทยา(1)   โรงเรียนแจ้งวิทยา (2)

โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์

โรงเรียนทวีรัตน์

โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ(1)  โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ (2)

โรงเรียนพัฒนศึกษา (1)   โรงเรียนพัฒนศึกษา (2)

โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ (1)  โรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ (2)

โรงเรียนราษฎร์นิยมวิทยา

โรงเรียนวรพัฒน์

โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ (1)  โรงเรียนศรีนครมูลนิธฺิ (2)

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ

โรงเรียนสมพงศ์วิทยาจะทิ้งพระ

โรงเรียนสวัสดิ์บวร

โรงเรียนสมัยศึกษา

โรงเรียนสายชล

โรงเรียนเสนพงศ์

โรงเรียนสุทธิ์รักษ์

โรงเรียนแสงทองวิทยา (1)   โรงเรียนแสงทองวิทยา (2)

โรงเรียนอนุบาลกิตติเวศม์

โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่

โรงเรียนเอิ้นวิทยานุสรณ์

โรงเรียนอักษรศิริ

โรงเรียนดาวนายร้อย

โรงเรียนธิดานุเคราะห์

โรงเรียนบำรุงศาสน์

โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์

โรงเรียนมัธยมจิตจัณ

โรงเรียนลำไพลศานติวิทย์

โรงเรียนส่องแสงวิทยา

โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น