สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาเปิดรับสมัครสมาชิก ชพค. เพิ่มเติมกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัด ได้มีมติพิจารณาเปิดรับสมัครสมาชิกเพิ่มเติมกรณีพิเศษ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ หากสนใจติดต่อขอรายละเอียดหรือสมัครได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด

ดาวน์โหลดประกาศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น