สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน  กะดะแซ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวน ๓ โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสุมิตรา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา โรงเรียนบำรุงศาสน์ และโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อพบปะพูดคุยสอบถามและอวยพรปีใหม่ให้ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเนื่องในโอกาสปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้นักเรียนโรงเรียนภักดีศึกษามูลนิธิได้แสดงความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของโรงเรียนที่สนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้สอนชาวต่างชาติจากประเทศอินโดนิเซียและฟิลิปปินส์

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น