สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันนี้ (๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมคณะกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดย นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม มีคณะกรรมการฯ จากหน่วยงานการศึกษา โรงเรียนรัฐบาล โรงเรียนเอกชน และองค์กรเอกชน เข้าร่วมประชุมจำนวน ๒๐ คน

« 1 ของ 3 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น