สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”

วันนี้ (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙)  เวลา ๐๗.๐๐ น. ข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรมปฏิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอจะนะ โดยมีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำหน่วยกำลังในพื้นที่  ผู้บริหารสถานศึกษา นักเรียน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปในอำเภอจะนะ …

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น