สำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. โดยสถานพยาบาล สกสค. ได้จัดให้มีคณะแพทย์ออกหน่วยเคลื่อนที่มาให้บริการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกสังกัด อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด

การตรวจสุขภาพประจำปี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น