หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รมช.ศธ. ประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายสมคิด เจ้ยชุม ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดย หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในการประชุม กล่าวต้อนรับโดย นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และกล่าวรายงานสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดสงขลา โดย นายมนูญ บุญชูวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดสงขลา รักษาการแทนศึกษาธิการจังหวัดสงขลา มีผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ครูและนักเรียนในจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประมาณ ๑๐๐ คน  ก่อนถึงกำหนดการประชุมหม่อมหลวงปนัดดา  ดิศกุล พร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมเยือนพร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงาน สกสค. จังหวัดสงขลา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๖ และสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการและบุคลากรพร้อมให้เกียรติร่วมถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสเดินทางมามอบนโยบายการศึกษาในครั้งนี้

« 1 ของ 2 »

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น