หลักเกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันการศึกษาเอกชน ประจำปี ๒๕๖๐

โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนตันติวัตร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ สามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การแข่งขันได้ที่นี่

เกณฑ์การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานวันการศึกษาเอกชน

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น