หัวหน้าโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา

วันที่ 24 พ.ย.2559 นายไพบูลย์ ศิริแสงตระกูล หัวหน้างานโครงการพระราชดำริฯภาคใต้ ฝ่ายปฎิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้ลงตรวจเยี่ยม ร.ร.ธรรมคีรีวิทยา บ้านหาดทราย ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย ซึ่งได้ขอพระราชทานให้เป็น ร.ร.ในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น