ประชาสัมพันธ์ การอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ด้วยสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะจัดอบรม “ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมปราถนา โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำหรับโรงเรียนใดที่สนใจ กรุณส่งตอบรับ โรงเรียนละ 1 คน ที่ E-mail:skschool90110@gmail.com โดยระบุ ชื่อ สกุล ชื่อโรงเรียน หมายโทรศัพท์ ภายในวันที่ 6 กันยายน 2560 รับจำนวนจำกัด 110 คนเท่านั้น…ดาว์นโหลดเอกสาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น