ออกตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนกวดวิชาบ้านครูบุษ

วันนี้ (๔ ตุลาคม ๕๙) เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการพิจารณาตรวจอาคารสถานที่ขอจัดตั้งและเปลียนแปลง โรงเรียนนอกระบบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ. นาทวี  ออกตรวจพิจารณากิจการโรงเรียนและสภาพอาคารสถานที่ ณ โรงเรียนกวดวิชาบ้านครูบุษ อ.นาทวี จ.สงขลา

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น