เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่งข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วันนี้ (๒ พ.ย.๒๕๖๑) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมแสดงความยินดีและร่วมเดินทางไปส่งข้าราชการบรรจุใหม่ สังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๓ คน ได้แก่ นายฤทธิรงค์ หลัดจันทร  นางสาวอันวารี กอแล๊ะ และนางสาวดารารัตน์  ส่องสกุล โดยมีนายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชน ร่วมเดินทางกับคณะที่ ๑ (จ.ปัตตานี และยะลา) และนายอาคม สุชาติพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา ร่วมเดินทางกับคณะที่ ๒ (ตำบลท่าหมอไทร อ.จะนะ จ.สงขลา)

S__4259881 S__4259882 S__4259884 S__4259888 S__4259889 S__24330351 S__24338442 S__24338444 S__24338450

 

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น