เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเข้าร่วมงาน 100 ปี การศึกษาเอกชน

วันที่ (7 -11 กุมภาพันธ์ 2561) เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “100 ปีการศึกษาเอชน มุ่งมั่นพัฒนาการศึกษาไทย” ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ พร้อมร่วมจัดบูธนิทรรศการภายในงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสตูล) โดยนักเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับท่าน ศาสตราจารย์คลีนิค นายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ท่าน ดร.พะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการเยี่ยมชมบูธด้วยการสนทนา ภาษาอาหรับ อังกฤษ และมลายู ซึ่งได้รับคำชมที่น่ายินดียิ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น