เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมยกร่างหลักสูตรพัฒนาผู้สอนตาดีกา

วันนี้ (21/2/61) นายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา และนายสุชาติ ซิรยานนท์ นักวิชาการศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมประชุมคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผู้สอนตาดีกา ณ ห้องประชุมจะบังตีฆอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30 คน

BD9C5CC8-41D9-4E23-89C8-E658ADA196FF 807811E1-19B9-4CB8-A643-D0FEF7A3584E 54F65D8B-DD17-42E6-83BB-563FACDC1518 0E4FD52A-EC8A-4D7F-91DB-FDB9681B103C C805E1A2-3DA4-45F2-ADBF-C7B6D11D72A58D7B2A49-6D04-4743-990B-D2B3D0134220

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น