เจ้าหน้าที่สช.อ.จะนะ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.จะนะ ร่วมทำความสะอาดมัสยิดสอลาหุดดีน

วันนี้ (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เวลา ๑๐.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมกับ คณะกรรมการเครือข่าย ศูนย์ฯ (ตาดีกา) อ.จะนะ ร่วมทำความสะอาดมัสยิดสอลาหุดดีน (บ้านปากบาง) ต.สะกอม อ.จะนะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น